A BREU, el nostre centre de psicologia oferim processos terapèutics curts i adaptats a les teves necessitats.
SOM ESPECIALISTES EN SOL·LUCIONS ÚNIQUES PER CADA PROBLEMA I CADA PERSONA.

Els serveis de psicologia que oferim són:

TERÀPIA INDIVIDUAL

La teràpia individual es caracteritza per ser un treball un a un entre tu i el teu psicòleg/a. Aquest format ens permet centrar-nos en la resolució de les teves dificultats personals preservant al màxim la intimitat i el respecte pel teu procés.

 • Psicoteràpia per ADULTS. Les problemàtiques més habituals que treballem en l’àmbit emocional, conductual i social en adults són:
    • Estrès, ansietat, pors i fòbies.
    • Tristesa, depressió i  baix estat d’ànim.
    • Obsessions i compulsions (rituals).
    • Pèrdues i  dol.
    • Trastorns de la conducta alimentaria.
    • Dificultats i alteracions sexuals.
    • Addiccions.
 • Psicoteràpia per  INFANTS I JOVES: A part de les esmentades anteriorment, dificultats característiques d’aquest moment vital, com poden ser:
   • Rabietes.
   • Alteracions conductuals.
   • Addiccions (tecnologia, substàncies…)
   • Desafiament i negació de límits.

Tenint en compte que per acompanyar-los en les seves dificultats, moltes vegades és necessària la implicació dels pares.

TERÀPIA DE PARELLA

És el procès mitjançant el cual es treballen les dificultats sorgides en l’àmbit de la parella. Aquest treball el podem fer conjuntament quan tenim un objectiu en comú, o bé de forma individual quan es vol treballar amb la persona que en té la necessitat.

Aquestes poden ser:

 • Problemes de comunicació.
 • Dificultats relacionals.
 • Desgast.
 • Crisis i/o ruptures.
 • Desconfiança i gelos.
 • Dificultats i transtorns en l’ àmbit sexual.

TERÀPIA FAMILIAR

És la intervenció centrada en donar respostra a  les problemàtiques sorgides en l’espai familiar. Aquesta intervenció busca descobrir les dinàmiques entre els membres de la família,  prendre’n consciència i veure com es construeixen les dificultats,  per així, poder donar-hi resposta i que això aporti una major estabilitat emocional i benestar per a tot el sisitema.

Igual que el la teràpia de parella, es busca treballar amb les persones que tenen major motivació i predisposició al canvi, sigui aquesta de forma individual o conjunta.

 • Dificultats en l’àmbit de l’educació. Estratègies
 • Alteracións en els rols i les funcions dels membres de la família.
 • Dols, pèrdues i ruptures.
 • Comportament i conductes inadecuades.
 • Conflcites i desavinences.

 

Per altra banda, la nostra formació acadèmica i experiència durant anys en el món social ens ha fet adonar de la importància de l’anàlisi, reflexió i aprenentatge continu. Per això també oferim serveis a grups i equips professionals aportant una mirada diferent de treballar:

Algunes de les intervencions fetes fins ara:

 • Ajuntament de Sant Quirze de Besora
  • Xerrada- col·loqui: Prou Bullying! Què és i què no és l’assetjament escolar i com evitar-lo.
 • Ajuntament de Moià
  • Xerrada-col·loqui: Gestió de Conflictes en l’adolescència
  • Programa: Passem a l’acció contra el bullying
 • Ajunatment de Vic
  • Programa Codis Culturals a les diferents escoles de Vic
 • Escola la Sínia Vic i IES Miquel Martí i Pol de roda de Ter
  • Supervisió professional a l’equip docent
 • Escola El Rocal-ZER Els Castells de Montesquiu
  • Xerrada- col·loqui: Deixa’m! Ja puc sol! De l’autoritarisme a la sobreprotecció.
  • Xerrada-col·loqui: Apantallats.
 • Escola Comptes de la cambra
  • Xerrada-col·loqui: Bullying
 • Institut de Moià
  • Gestió dels adolescents
 • Fundació Projecte i Vida
  • Formació en Teràpia Breu Estratègica aplicada en context social
  • Programa Aprendre Junts
  • Programa Violència de Gènere
 • Escola Vedruna de Tona
  • Xerrada-col·loqui: Nens de porcellana.