Equips de professionals

EQUIPS DE PROFESSIONALS: Anàlisis i optimització d’equips i grups de treball per resolució de conflictes i millora del seu rendiment en l’àmbit laboral.