Formacions, tallers i xerrades

FORMACIÓ, TALLERS, XERRADES en l’àmbit social, educatiu i sanitari creats segons les dificultats i necessitats que es vulguin abordar.