Teràpia Familiar

Altre vegada, el nostre recorregut professional ha propiciat l’adquisició d’una alta experiència especialitzada en aquest àmbit, per tant, a BREU podeu contar amb l’assessorament per resoldre problemàtiques familiars com ara: Disfuncions i bloquejos relacionals, falta de comunicació, alteracions de rols i gestió de l’autoritat, resolució de conflictes, baralles i mostres d’ira, dificultat en l’aplicació d’estratègies educatives i pautes, alteracions conductuals, etc.