Teràpia individual

Per a adults:
Psicoteràpia per l’abordatge de les dificultats que et fan partir i trobar la millor fórmula per solucionar-les.
Aquestes es poden expressar en trastorns com: Ansietat i estrès, pors i fòbies, depressió i estats d’ànim alterats, obsessions i manies, bloquejos en el cicle vital, dols, trastorns conductuals, sexuals, alimentaris i addiccions, etc.

Per a infants i joves:
Degut a la nostre experiència i evolució professionals, som especialistes en el comportament i tractament d’infants i adolescents. Donem resposta a les dificultats que poden sorgir en cada etapa vital com ara: Alteracions del son i control d’esfínters, pors i gestió emocional, rabietes, gestió d’ira, agressivitat i frustració, addiccions (tecnologia, substancies, etc.), problemes i trastorns conductuals, absentisme, fòbia escolar i rendiment acadèmic, trastorns de relació i socials, alimentaris, etc.

En aquests processos terapèutics cal tindre en compte que moltes vegades és necessària la implicació dels pares.

“Bullying 2.0”
L’assetjament escolar. Idees i eines per generar canvis.”

“Aquells meravellosos anys”
Gestió de conflictes en l’adolescència.”

“Dictadors de porcellana”
Sobreprotecció i consentiment en l’educació,
conseqüències i trastorns associats.”

“Apantallats”
Ús i abús de les pantalles en l’educació.”

“Petites feres”
Formació i supervisió a professionals d’equips docents en casos difícils.”